Khả năng của tôi

Học vấn

Chứng chỉ

Kinh nghiệm làm việc

06/2020 - 01/2021

– Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.
– Thiết kế các sản phẩm phục vụ cho công tác ra mắt sản phẩm, hình ảnh phục vụ các chiến dịch digital marketing.
– Triển khai xây dựng và quản lý các website của công ty.

Tham gia vào các hoạt động của team như:
– Thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, ấn phẩm marketing…
– Thiết kế website bằng mã nguồn WordPress
– Triển khai, quản lý các chiến dịch Google Ads, Facebook Ads

01/2019 - 12/2019
08/2016 - 12/2019

– Quản lý hệ thống mạng, máy tính, phần mềm.
– Quản lý các kênh digital của doanh nghiệp.
– Thiết kế hình ảnh, tài liệu marketing đồng thời triển khai các chiến dịch marketing, quảng cáo Google Ads, Facebook Ads.

Thông tin liên hệ

Design by Nguyen Huu Dai